Resurse umane

Asigurarea serviciilor de personal

 • Intocmire Contracte individuale de munca;
 • Intocmire acte aditionale;
 • Intocmire decizii de incetare, suspendare;
 • Intocmire dosare de personal;
 • Intocmire fise de post;
 • Intocmire Registrul de Evidenta al salariatilor;
 • Gestionarea relatiei cu autoritatile;
 • Intocmire Regulament Intern.

Asigurarea serviciilor de salarizare

 • Intocmire stat de salariu;
 • Intocmire stat individual de salariu ( “fluturasi ” );
 • Intocmire si depunere declaratii privind obligatiile aferente drepturilor salariale si de personal;
 • Intocmire adeverinte de venit;
 • Consultanta in privinta intocmirii foilor colective de prezenta;
 • Asistenta la controalele Institutiilor de drept.

Asigurarea serviciilor de personal

 • Intocmire Contracte individuale de munca;
  reprezinta incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca cu persoanele selectate in vederea angajarii;
 • Intocmire acte aditionale;
 • Orice modificare adusa la contractul individual de munca impune incheierea unui act aditional in forma scrisa adusa la cunostinta salariatului (modificare functie, salariu, zile de preaziv, de concediere, etc.);
 • Intocmire decizii de incetare si suspendare a contractului de munca;
 • incetarea si suspendarea contractului de munca poate surveni din mai multe cauze care tin de persoana salariatului sau de persoana angajatorului; acestea se incheie sub forma scrisa, unde se va specifica clar motivul incetarii/suspendarii activitatii;
 • Intocmire dosare de personal;
 • Este obligatia angajatorului dea intocmi dosarul personal pentru fiecare salariatin parte cu obligatia de a pastra tot timpul acest dosar in arhiva; continutul acestui dosar se poate modifica in functie de noile reglementari legislative;
 • Intocmire Registrul de Evidenta al salariatilor (ReGES);
 • Obligatia angajatorilor / prestatorilor de servicii inregistrati,conform legislatiei in vigoare, de a completa si transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz;
 • Completarea si transmiterea registrului se va face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator, care detine calificare/specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane si cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 • Obligativitatea de a completa registrul in ordinea angajarii, prin inscrierea a mai multor elemente reglementate de legislatie;
 • Intocmire Regulament Intern;
 • Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, unde sunt cuprinse minim anumite categorii de dispozitii reglementate de legislatia in vigoare. Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul instiintarii acestora. Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator prin afisarea acestuia la sediul angajatorului.

Asigurarea serviciilor de salarizare

 • Intocmire stat de salariu;
 • Reprezinta document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate catre stat; document justificativ de inregistrare in contabilitate;
 • Se intocmeste lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor justificative de prezenta, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii;
 • Intocmire stat individual de salariu ( “fluturasi ” );
 • Reprezinta documentul pentru asigurarea confidentialitatii si demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit;
 • Intocmire si depunere declaratii privind obligatiile aferente drepturilor salariale si de personal;
 • Reprezinta declaratiile unde sunt evidentiate toate obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
 • Depunerea, conform legislatiei in vigoare, se efectueaza lunar catre organele competente;
 • Intocmire adeverinte de venit;
 • Angajatorii/Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii fiselor fiscale in format electronic; formatul electronic va fi insotit de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii in vigoare la momentul intocmirii;
 • Adeverinta de venit pentru anul anterior privind impozitul pe veniturile din salarii se completeaza de catre angajatorii/platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, denumiti in continuare angajatori, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza sau in afara functiei de baza, conform legii;

Consultanta in privinta intocmirii foilor colective de prezenta ( pontaje )

 • Reprezinta documentul prin care se inregistreaza prezenta salariatilor la locul de munca, timpul folosit pentru efectuarea unei lucrari, in vederea calcularii salariului si a platii; aceasta constituie baza legala pentru intocmirea corecta a statului de salariu.

Asistenta la controalele Institutiilor de drept

 • Ghidarea pe toata perioada controlului, facilitand acest proces si prin comunicarea directa cu autoritatile in numele dumneavoastra, pentru a fi siguri ca inspectia se desfasoara intr-o maniera corecta, precum si pentru a limita eventualele amenzi, penalitati si dobanzi aferente;
 • Evaluarea procedurilor in domeniul resurselor umane si investigarea situatiei de fapt, pregatind argumentele ce pot fi aduse in favoarea pozitiei adoptate de dumneavoastra;
 • Estimarea punctelor forte si punctelor slabe in abordarea dumneavoastra fata de aspectele procedurilor in cauza, cu scopul de a evalua sansele de reusita in eventualitatea unui proces cu autoritatile fiscale romane.

Contact:

Dana Paladiu

Telefon: 0728.980.562

Fix:         021/335.01.02

E-mail: dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro

George Chisiu

Telefon: 0729.199.309

E-mail: george.chisiu@workmanagement.ro

Sandu Martinescu

E-mail: sandu.martinescu@workmanagement.ro

Specializari SSM

Coordonator santier
proiectare-executie
Auditor SSM
Auditor TUV
Management SSO
Evaluator risc SSM
Specialist securitate (P.U.)
Specialist electro-securitate
Specialist zgomot si vibratii
Specialist lucru la inaltime
Documentatie certificata TUV

ISCIR

RSVTI
VTP
Proiect montare / reparare instalatii de ridicat
Expertize / investigatii tehnice in utilizare

Servicii PSI

Raport de expertiza tehnica
Scenariu de siguranta la foc
Evaluare risc incendiu
Particularitati PSI ale constructiei
Plan de interventie

Puncte de lucru

Alba Iulia
Alexandria
Arad
Bacau
Baia Mare
Bistrita Nasaud
Botosani
Brasov
Bucuresti
Cluj Napoca
Constanta
Craiova
Deva
Dr.Tr.Severin
Focsani
Galati
Giurgiu
Hunedoara
Iasi
Oradea
Piatra Neamt
Ploiesti
Satu Mare
Sf. Gheorghe
Sibiu
Suceava
Targoviste
Targu Mures
Targu Jiu
Timisoara
Tulcea Zalau